Beskyttet beskæftigelse 

Café Danner er en offentlig virksomhed, et værksted ved AKUcenter Højagergaard, fysisk placeret i de smukke rammer ved Jægerpris Slot. Vi tilbyder beskæftigelse for kvinder og mænd mellem 18 og 65 år, som på grund af funktionsnedsættelse har svært ved at finde og fastholde almindeligt arbejde. På café Danner kan vi tilbyde job indenfor køkken, café, butik, kontor eller pedel. 

Café Danners formål er i forhold til servicelovens §§103:

  • At skabe aktiviteter i realistiske erhvervsmiljøer rettet mod voksne med behov for særlig støtteforanstaltninger og for at give muligheder for udvikling / afklaring af personlige evner og anlæg, med henblik på ansættelse på det ordinære arbejdsmarked
  • At skabe rammer og vilkår for beskyttet beskæftigelse, så personer med nedsat funktionsevne gennem produktivt arbejde kan fremme personlig udvikling og ligestilling, forøget selvværd og følelse af livskvalitet.

Vi giver den enkelte mulighed for at få opfyldt ønsker og drømme.

Vores udgangspunkt er at alle har kompetencer og ressourcer.

     

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Beskyttet-beskaeftigelse