AKU-center Cafe Danner

Faglige metoder

Grundlæggende er arbejdet på Café Danner omdrejningspunktet i vores pædagogiske metode. Det er via arbejdsopgaver og arbejdsfællesskabet, at de beskyttede medarbejdere udvikler deres faglige, personlige og sociale kompetencer, og det er her, de får succesoplevelser – fagligt og menneskeligt - der styrker deres positive syn på sig selv og øger deres selvværd. Det er vigtigt, at den enkelte føler sig vigtig for både driften af caféen og fællesskabet.

Konkret anvender vi evidensbaserede pædagogiske teorier og praksisser, hvor vi arbejder med den anerkendende tilgang med udgangspunkt i den enkelte motivation, potentiale og ønsker. Vi har et ressourcefokuseret og anerkendende miljø, hvor dialog og gensidig respekt er en selvfølge, og hvor vi lægger vægt på at skabe gode relationer, tryghed og trivsel samt læring.

Vi arbejder primært med relations- og strukturpædagogiske tilgange, der kompenserer for den enkelte begrænsninger, og møder den beskyttede medarbejder dér, hvor han eller hun er i livet lige nu – eller i dag - med fokus på individuelle behov og støttebehov. På Café Danner arbejder vi konkret med følgende pædagogiske tilgange og metoder:

  • Neuropædagogik
  • Strukturpædagogik
  • Rehabilitering
  • Ressourcefokus

I praksis anvender vi desuden forskellige hjælpemidler og pædagogiske redskaber, bl.a. indretning af fysisk miljø, visualisering, fx billeder eller piktogrammer, og gentagelsens pædagogik.

Vi tilretter brugen af hjælpemidler og redskaber ud fra den enkelte behov, mål og udviklingspunkter, så vi i videst muligt omfang understøtter vedkommendes udvikling og selvstændiggørelse samt mulighed for at indgå i vores fællesskab og sociale aktiviteter i caféen og på tværs af AKU-Centret.