AKU-center Cafe Danner

Kerneopgave

Kerneopgaven er den opgave, som personalet er fælles om at løse på daglig basis. Vi har valgt at definere Café Danners kerneopgave ud fra de lovgrundlag, vi arbejder under:

Serviceloven § 103

Vi giver brugerne mulighed for at bruge og udvikle deres ressourcer og kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 42

Vi giver brugerne mulighed for at afdække og optræne faglige, sociale og/eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmål.


Ovenstående er formuleret ud fra professor på AAU Peter Hasles definition, som definerer kerneopgaven som ”den overordnede opgave, en given organisatorisk enhed har for at skabe værdi for borgerne”.

Vores kerneopgave er formuleret overordnet, fordi der på den måde flyttes fokus fra det, personalet laver, til effekten af indsatsen. Samtidig løftes formålet med indsatsen fri af den enkelte faggruppes bidrag og sætter fokus på, hvordan alle faggrupper indgår i løsningen af en overordnet fælles opgave.