AKU-center Cafe Danner

Målgrupper

Målgruppen for vores beskyttet beskæftigelse på Café Danner er mennesker med begrænset funktionsniveau i alderen 18-65 år, der har fået tilkendt en førtidspension og fortsat ønsker at have et arbejdsliv.  

Typisk har vores beskyttede medarbejdere udfordringer som:

  • Generelle indlæringsvanskeligheder/udviklingshæmning
  • Udviklingsforstyrrelser, fx autisme og ADHD
  • Erhvervet hjerneskade
  • Psykiatriske udfordringer, fx depression, angst

Blomst