Kontakt

Værdigrundlag

Alle mennesker har værdi og skal mødes ligeværdigt i alle livets forhold. På AKUcenter arbejder vi ud fra et humanistisk menneskesyn og vores grundværdier er ligeværd, troværdighed og arbejdsglæde. Vi tror på den enkeltes muligheder for udvikling og på, at vi alle har behov for at have indflydelse på eget liv, i et samspil med andre. Vi fokuserer på demokrati og på at give den enkelte indflydelse på alle niveauer, hvor det er muligt. AKUcenter har en stærk erhvervsprofil med professionelt arbejdende værksteder på Cafe Danner og Højagergaard, der giver forudsætninger for en udvikling mod det ordinære arbejdsmarked.

Med personalets erfaring og uddannelse tilstræbes det i alle sammenhænge at skabe forudsætninger for indlæring og udvikling med henblik på størst mulig selvstændiggørelse.

Ejegod tilbyder den enkelte faglig, social og personlig udvikling i et sanseinspireret – og neuropædagogisk miljø. Arbejde, aktiviteter, samvær og udvikling sker i samarbejde med den enkelte bruger.

Vi arbejder med borgerens hele livssituation og med respekt for det særlige liv, den enkelte borger lever.

Anerkendelse er en følelse og et dybt menneskeligt behov. Det handler om at blive set, hørt og forstået, hvilket er grundlæggende i AKUcenters værdigrundlag. Vi skal kunne se borgeren, som han/hun er og ikke kun for hvad han/hun kan og den pædagogiske indsats skal derfor altid være individuelt tilrettelagt. For at vores pædagogik kan betegnes som anerkendende, skal den være gensidig – vi skal være ligeværdige i relationen. Det er dog altid personalet, der bærer ansvaret for relationens kvalitet.

Dette forpligtiger personalet til at være åbne, reflekterende overfor egen og andres praksis og bestræbe sig på faglig og personlig udvikling.

Nyheder

20. januar 2020
Vi glæder os!

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Om-Café-Danner/Vaerdigrundlag